EPA's voor de zorg

Learning & Development-professionals worden in hun dagelijkse praktijk steeds vaker geconfronteerd met de noodzaak om het leren te innoveren. Er wordt van hen gevraagd om een belangrijk deel van het leren te verplaatsen van het traditionale klassikale model naar het leren op de werkplek. Termen als 70:20:10, werkplekleren en Performance Support worden binnen de L&D afdelingen van Nederlandse zorginstellingen gebruikt. De uitdaging voor L&D-professionals zit ‘m in het “hoe”; wat is de juiste methodologie om daadwerkelijk op een succesvolle wijze werkplekleer oplossingen te ontwikkelen, die het gehele 70-20-10 spectrum afdekken? 

Er zijn zo’n 200 EPA’s ontwikkeld die nodig zijn voor het nieuwe opleidingsstelsel in de zorg¹. Nu ontwerpen praktijk- en theorieopleiders samen nieuwe opleidingen maar ook individuele leerroutes. De EPA’s zijn daarvoor de belangrijkste bouwstenen¹. Ook hier is de vraag echter: HOE?. Hoe gaan praktijk- en theorieopleiders samen werken aan het vernieuwen van de manier van opleiden? Hiervoor biedt Xprtise samen met de 5 Moments of Need® Academy hulp. Wij ontwikkelen samen met praktijk- en theorieopleiders een, op EPA’s gebaseerde, 5 Moments of Need® werkplekleeroplossing, gecombineerd met formele leerroutes.

 

Wat is EPA?

EPA staat voor Entrusted Professional Activity. EPA’s vormen een belangrijke basis voor het theorie- en praktijkonderwijs. De EPA’s maken duidelijk in welke professionele activiteiten en student bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag daarvoor nodig zijn¹.

Wat is de 5 Moments of Need® methodologie?

De 5 Moments of Need® aanpak gaat uit van vijf momenten van behoeften waar medewerkers mee geconfronteerd worden in hun leer- en performance levenscyclus. Het leren, ontwikkelen en opleiden wordt binnen deze aanpak gekoppeld aan de performance van medewerkers, waardoor het rendement van leren direct meetbaar wordt. Vanuit de EPA’s worden op een gestructureerde wijze de taken op de werkplek in kaart gebracht. De benodigde kennis wordt hieraan gekoppeld. Zowel formele leeroplossingen (de ‘10’ in 70:20:10), werkplekleeroplossingen als performance support (de ‘70 en 20’) komen aan bod. 
Lees hier meer over 5 Moments of Need® in de zorg.

De aanpak is als volgt:

Interesse in deze werkwijze?

Heb je interesse in de 5 Moments of Need® methodologie voor het innoveren van verpleegkunidge- en medisch ondersteunende vervolgopleiding o.b.v. EPA's? Kijk hier voor meer informatie over de 5 Moments of Need® EPA opleiding. 

¹Bron: https://www.czoflexlevel.nl/

The 5 Moments of Need® Academy Europe maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Algemene voorwaarden Privacy statement Accepteer cookies